KAS YRA MUZIKOS VADYBININKAS?

man sitting in front of silver MacBook

Muzikos industrija yra kompleksinė sistema, sudaryta iš sudėtingomis sąsajomis joje veikiančių dalyvių. Norint gerai suvokti visą šios industrijos veikimą, pirmiausia svarbu išsiaiškinti, iš kokių atstovų ji susidaro, kokia šių atstovų reikšmė muzikiniam pasauliui ir kokias funkcijas jie atlieka. Šiame straipsnyje išsamiau tyrinėsime muzikos vadybininko sąvoką. Žinant esminius dalykus, atlikėjas gali sėkmingai pradėti jo paieškas, o galiausiai – ir tarpusavio bendradarbiavimą.

Vadybininko sąvoka ir funkcijos

Pirmasis naujo muzikanto ar grupės žingsnis – rasti tinkamą vadybininką. Kaip apibrėžti ir kuo lengviau suvokti jo sąvoką? Muzikos vadybininkas (angl. personal manager) – tai artimiausias atlikėjo patarėjas ir atstovas visiems klausimams, kurie susiję su muzikos verslu. Profesionalus vadybininkas turi koordinuoti įvairius pagrindinius atlikėjų karjeros aspektus ir privalo būti dėmesingas susiduriant su netikėtai iškilusiais klausimais ir problemomis, užtikrinti atlikėjų pasirodymų sklandumą. Pagrindinės muzikos vadybininkų funkcijos:

 Kartu su atlikėju ir įrašų kompanija koordinuoti koncertinio turo reklamą ir viešuosius ryšius;

- Kartu su įrašu kompanija planuoti tikslingus kūrinių išleidimo grafikus atsižvelgiant į atlikėjo galimybes koncertuoti ir reklamuoti;

- Derėtis su koncertų rengėjais ir agentūromis dėl vietų ir bilietų pardavimo;

- Užtikrinti pasirodymų tvarkaraščių ir sutarties įsipareigojimų vykdymą;

- Bendrai apžvelgti pasirodymų reklamą, produkciją ir įvertinti galutinę pasirodymų sėkmę.

Pagrindinė priežastis, kodėl atlikėjas ar muzikos grupė nusprendžia ieškoti vadybininko – pagalba sklandžiai ir tikslingai pasiekti kuo daugiau ir kuo įvairesnės auditorijos. Vadybininkas tampa atlikėjo raktu į teisingus santykius ir derybas su išoriniais asmenimis (renginių organizatoriais, žiniasklaida, įrašų kompanijomis, leidėjais ir kt.), kurie nori bendradarbiauti su atlikėjais.

Kaip rasti gerą vadybininką?

Norint rasti vadybininką pirmiausia reikia mokėti atskirti, kuris jų iš tiesų gali būti reikšmingas ir reikalingas atlikėjui ar muzikos grupei. Geras vadybininkas turi turėti derėjimosi gabumų ir gilų suvokimą apie tai, kaip veikia muzikos industrija, o ypač, kokia yra susitarimų ir kontraktų, pasirašytų atlikėjo vardu, reikšmė ir svarba. Tokiu atveju muzikos vadybininkai tampa tarpininkais, atrandančiais tinkamiausias galimybes ir pokyčius savo atlikėjams, t.y., geba valdyti verslo planus ir nenumatytus atvejus bei derinti asmeninius ir profesinius tarpusavio santykius.

Tiesa, visoje informacijos gausybėje neretai gali būti sunku suprasti, ar pasirinktas muzikos industrijos atstovas iš tiesų yra geriausias variantas ir, ar šis vadybininkas apskritai ieško naujų atlikėjų, su kuriais norėtų bendradarbiauti. Taip pat pasitaiko atvejų, kai patys vadybininkai suranda atlikėją ar grupę ir pasiūlo dirbti kartu, tačiau tai nereiškia, kad jis yra tikrai geras – prieš priimant sprendimą svarbu „atlikti namų darbus“. Kaip tą galima padaryti? Reikia ieškoti asmeninių rekomendacijų iš žmonių (arba kitų šaltinių), kurie jau dirbo su tam tikru vadybininku ar žino jo reputaciją muzikos industrijoje. Viena iš galimybių – pasidomėti kitų atlikėjų apie jų gerą ir blogą patirtį su konkrečiais vadybininkais. Nors kitų asmenų nuomonė yra reikšminga pasirinkimo kelyje, galutinį sprendimą, kaip bebūtų, privalo atlikti pats atlikėjas.

Vadybininko reikšmė muzikos industrijoje

Šiandieniniame pasaulyje yra nemažai atlikėjų, kurie neturi savo vadybininkų. Tai reiškia, kad tik nedidelei jų daliai pasiseka pasiekti didesnių tikslų muzikiniame kelyje, o likę šiame versle tiesiog paskęsta. Daugelis rimtų leidybos kompanijų nesutinka bendradarbiauti su atlikėju ar muzikos grupe dėl albumo išleidimo, jei jis neturi savo vadybininko. Tai daro blogą įtaką muzikantui jo karjeros siekimo kelyje – darbas tampa chaotiškas, veiklos suplanuojamos nekryptingai, o kaštai leidėjams išnaudojami neproporcingai. Tik turint gerą ir kompetentingą pagalbininką galima jaustis pilnai užtikrintu savo sėkme atlikėju.

________
PANAŠŪS STRAIPSNIAI
________