MOKESČIAI KŪRYBINĖJE VEIKLOJE 2021 M.

stacked round gold-colored coins on white surface

Sukantis kūrybinėje veikloje neretai gali būti sunku susigaudyti finansinėse sistemose. Kaip mokesčius tvarkosi savarankiškai dirbantys menininkai? Kaip bus skaičiuojamas mokesčių dydis?  Į šiuos ir kitus bendrai iškylančius klausimus galime atsakyti kartu! Šiame straipsnyje mes kartu su Asociacija AGATA  pateikiame bazinę informaciją apie mokesčius kūrybinėje veikloje 2021 metais.

Kūrėjų veiklos formų yra keletas:

o Darbo sutartis

Darbuotojo ir darbdavio santykiai pagal Darbo kodeksą, darbdavys moka sutartą atlyginimą ir yra atsakingas už mokesčius (arti 50 %).

o Autorinės sutartys

Su kūrėju sudaroma sutartis dėl teisių į kūrinį/-ius, apmokestinimo, mokesčiai artimi darbo sutarčiai, t.y. arti 50 % Dėl itin didelių mokesčių ir miglotų garantijų ši veiklos forma vis mažiau aktuali.

o Individuali veikla pagal pažymą

Dažniausia savarankiškai dirbančių menininkų veiklos forma. Mažiausi mokesčiai (20-30 %) ir socialinės garantijos pagal sumokėtas Sodra įmokas.

Kaip vykdoma individuali veikla?

o El. būdu nemokamai VMI registruojate savo kūrybinę veiklą atitinkamu kodu /-ais:

90.01 – scenos pastatymų veikla (atlikėjams), 90.03 – meninė kūryba ir/ar kt.

o Kaskart sutartyje su užsakovu nurodote pažymos Nr.

o Patys (kūrėjai) mokate mokesčius (išskyrus kelias išimtis), kartą į metus deklaruodami pajamas.

Kodėl svyruoja mokesčių dydis?

Tai dėl “progresinio” GPM. Vykdantys Individualią veiklą moka 5-15% GPM. Jūsų tikslus mokėtinas GPM dydis priklauso nuo to, kiek uždirbate iš savo individualios veiklos.

o Nėra pajamų – nėra ir mokesčių (išskyrus PSD, kurį turite mokėti kas mėnesį, jei neturite darbo santykių ar nesate kitaip draustas valstybės soc. draudimu).

o Veiklą registruoti ar nutraukti visiškai nieko nekainuoja, biurokratinės naštos irgi nepatirsite.

Privalumai?

Mažiausi mokesčiai (ir socialinės garantijos pagal sumokėtas Sodra įmokas.

Mokesčiai? Tai mokesčių prasme „pigiausia“ veiklos forma, bendras mokesčių dydis 20-30 proc.

o GPM // Gyventojų pajamų mokestis, 5-15%

o VSD // Valstybinis socialinis draudimas – nedarbingumo, motinystės, pensijos soc. garantijoms, 12,52%

o PSD // Privalomasis sveikatos draudimas , 44.81 Eur/mėn. arba ne mažiau kaip 6.98 %

Mokesčių skaičiavimo tvarka pakankamai paini [1], bet trumpai apibendrinus atrodo taip:

o bendra mokesčių suma sudaro nuo 16 iki 23 % gautų pajamų

o mokesčius mokėsite kartą per metus [2] (iki gegužės 1 d. deklaruodami praėjusių metų pajamas).

Progresinis GPM praktikoje atrodo maždaug taip:

Bendra Individualios veiklos mokesčių suma  aktyviai vykdantiems Ind. veiklą, skaičiuojama maždaug taip:

Kaip neapsirikti skaičiuojant „sutartinę“ sumą, ir sumą, kuri liks „į rankas“ sumokėjus mokesčius?

[1] GPM mokamas ne nuo visų gaunamų, o tik nuo 70% (ar nuo dar mažesnės dalies, jei patiriate daugiau nei 30% išlaidų ir galite jas buhalteriškai pagrįsti sąskaitomis, čekiais, kvitais ir pan.); VSD ir PSD skaičiuojami nuo 90% apmokestinamos pajamų dalies.

[2] Visgi galite pasirinkti mokesčius mokėti kas mėnesį. Tokiu atveju turėtumėte teikti apie tai nustatytos formos pranešimus VMI, bet nedarbingumo, motinystės atveju turėtumėte garantijas iškart, o ne po pajamų/mokesčių deklaravimo.