MUSIC PUBLISHER. KAS TAI?

Ne visuomet muzikinio kūrinio sėkmę lemia kūrinio išpildymas ar atlikėjo talentas... Muzikinis kūrinys – tai produktas, kuris turi būti pateikiamas taip, kad atneštų geriausius rezultatus – kuo didesnį produkto naudojimą, kuris generuoja pelną. JUK MUZIKA IRGI  YRA VERSLAS!

Muzikos leidybos sąvoka globaliai yra suprantama kaip muzikinių kompozicijų įsigijimo, administravimo, rinkodaros ir reklamos  verslo sritis. Muzikos Leidėjo (angl. Music Publisher) frazeologizmas lietuvių kalboje dažnai yra suprantamas tik kaip partitūrų ar jų įrašų leidimo objektas, tačiau atlikėjui šios pareigos „atneša“ kur kas didesnius įsipareigojimus. Ne paslaptis, jog šiandien didžiausia leidybos pajamų dalis yra surenkama iš muzikos įrašų naudojimo ir pardavimo, televizijos, filmų bei kitų verslo sektorių, kurie naudoja muzikos kūrinius pagal licencijas.

Muzikos leidėjas – muzikos verslo sektoriaus vienetas, kuris užsiima komercišku muzikos panaudojimu.

Tai vienas iš muzikinės kompozicijos verslo partnerių, kuris naudodamas savo žinias ir kontaktus pasirūpina muzikinio kūrinio platinimu bei jo panaudojimu. Paprastai leidėjas sudaro sutartis su dainų kūrėjais, pagal kurias dainų autorius priskiria leidėjui autorių teisių saugomų muzikos kūrinių nuosavybės teisę ir kontrolę mainais į pajamų, gautų už muzikinių kūrinių eksploatavimą, procentinę dalį.

KĄ DARO MUZIKOS LEIDĖJAS?

Teoriškai, muzikos leidėjo darbą galime skirstyti į 3 pagrindines roles:

1. Muzikos leidėjas rūpinasi muzikos kūrinių įregistravimu tokiose organizacijose, kaip Asociacija LATGA ir AGATA.  Taip pat, leidėjai rūpinasi licencijų išdavimu. Licencijos kiekvienam norinčiam leidžia naudoti jų atstovaujamo kliento muziką, o tai leidžia klientams mainais gauti atlygį, kuris yra  vėliau apskaičiuojamas bei išduodamas kolektyvinių organizacijų.

2. Muzikos leidėjas aktyviai ieško įvairių sričių ir galimybių platinti bei reklamuoti kliento muziką. Pavyzdžiui, muzikos leidėjas gali pasirūpinti kliento muzikos takelio panaudojimu filmo scenoje, kompiuteriniame žaidime ir t.t.

3. Muzikos leidėjas, pagal įstatymų numatytą tvarką,  gali surinkti pajamas už muzikos kūrinio panaudą.

Pirmas ir paskutinis punktas dažnai yra vykdomi kartu su kolektyvinio administravimo organizacijomis tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Muzikos leidyba dėl nuolat rinkoje atsirandančių naujų iššūkių yra kintanti ir vis besikeičianti muzikos industrijos verslo dalis. Muzikos leidėjai pasižymi įžvalgumu ir tiesioginiu kontaktu su muzikos vartotojais, tokiais kaip reklamos agentūros, televizijos ir filmų įmonės, mobiliųjų telefonų kompanijos, kompiuterinių žaidimų kūrėjai, internetinių tinklaraščių kompanijos ir dar daugiau. Per pastaruosius metus muzikos leidimų kompanijos, finansuodamos įrašus bei asmeniškai juos išleisdamos, ypač įsitraukė į dainų rašytojų stiprinimą bei gerinimą.

Šiandien dauguma muzikos leidėjų gali atlikti darbus, kuriuos įprastai atlikdavo įrašų kompanijos. Leidėjai, išskirtiniais atvejais, gali suteikti galimybę įrašyti demo versijos muzikinius takelius įrašų studijose. Kai kurie leidėjai  gali suteikti net finansinę pagalbą dainų kūrėjui, jei jis turo metu reklamuoja ir skatina savo įrašų pirkimą, ar gali skirti papildomas lėšas reklamos ar spaudos išlaidoms padengti.

AR MAN REIKIA MUZIKOS LEIDĖJO?

Nors ir teoriškai atliekamos muzikos leidėjo funkcijos skamba tikrai perspektyviai bei reikalingai, nereiktų skubėti pasirašinėti sutarčių neįsitikinus gerovės suteikimu muzikos kūrėjams ir atlikėjams. Vieni leidėjai turi geresnius ryšius muzikos leidybai nacionaliniu lygmeniu, kiti tarptautiniu, o dar kiti gali būti nepralenkiami išskirtinai dirbant su konkrečiu žanru. Vieni leidėjai yra tikri asai atstovaudami roko atlikėjus, tad klasikinės muzikos atlikėjams šie leidėjai tikriausiai nebūtų pats geriausias pasirinkimas. Kodėl? Nors leidėjo pareigos pagrinde yra aiškiai apibrėžiamos, vis dėlto svarbu yra įsidėmėti, jog didžioji dalis sėkmės priklauso nuo muzikos leidėjo turimų partnerių tinklų. O tai mus veda prie išvados, jog ne kiekvienas leidėjas yra kiekvienam vienodai tinkamas, BET ŠIS ATVEJIS nėra taikomas didžiosioms muzikos įrašų kompanijoms (angl. major record labels): Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music Group. Plačiau apie tai kituose straipsniuose. Teoriškai, muzikos leidėjai gali pasiimti iki 50% atlikėjo teisių.  Muzikos leidėjas yra labai rekomenduojamas siekiant profesionalios muzikinės karjeros šiame versle.

Sėkmingi Music Publishers moka atpažinti bei reprezentuoti hitus. Norint būti sėkmingu leidėju yra pravartu turėti gerai išvystytą kontaktų tinklą su įvairiomis kompanijomis, muzikos prodiuseriais, įrašų atlikėjais ar muzikos vadovais. Vienas iš pagrindinių muzikos leidėjo talentų yra mokėjimas prasiveržti pro sunkiai įveikiamas sienas ir taip suteikti vis daugiau muzikos leidybos galimybių savo klientui.

Muzikos leidėjai yra įvairūs, tad svarbu išsirinkti sau tinkamą bei patikimą. Muzikos leidyba gali užsiimti asmeniškai ir pats muzikos atlikėjas ar jo vadybininkas, tačiau kelią jo muzikai į Atlantidą žino arba gali padėti surasti muzikos leidėjas.

________
PANAŠŪS STRAIPSNIAI
________