PAGALBA JAUNAJAM MUZIKOS KŪRĖJUI. KĄ REIKIA ŽINOTI APIE MENO KŪRĖJO STATUSĄ?

woman in black long sleeve shirt using black laptop computer

Sekdami įvairiausias muzikos industrijos naujienas, išleidžiamus kūrinius ir verslo aspektus, sekundei sustokime. Tarp įvairių šiuolaikinių muzikos entuziazmo apraiškų kažkur į tamsiausią kampą panardiname klasikinę muziką ir retai drįstame prabilti apie profesionaliąją muzikos praktiką. Pavyzdžiui, 2018 metų pabaigos statistika rodo, kad jaunoji karta klasikinės muzikos klausosi mažai: 20-24 amžiaus tarpe fiksuotas pasiklausymas visame pasaulyje siekia 7 procentus, o 16-19 amžiuje vos 4%. Nenorėdami pamiršti svarbos ir pagarbos profesionaliai muzikai, norime supažindinti Jus su meno kūrėjo statuso sąvoka ir būdais, kaip galima padėti jaunam, profesionalią muziką kuriančiam žmogui.

Apie meno kūrėjo statusą trumpai. Kas tai ir kuo tai reikšminga?

Kalbėdami apie Meno kūrėjo statusą pirmiausia išgryninkime pačią sąvoką. Šis statusas yra suteikiamas profesionalųjį meną kuriančiam asmeniui, jeigu kūryba atitinka bent vieną iš meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų. Pora pavyzdžių:

- kūryba yra teigiamai įvertinta kaip profesionalusis menas profesionaliųjų meno vertintojų monografijose, recenzijose ar straipsniuose, paskelbtuose leidiniuose, ar rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia meno kūryba;

- asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose.

Visas Meno kūrėjo statuso suteikimo sąlygas galite rasti čia.

Yra du šio statuso suteikimo būdai:

- Kreipimasis į Kultūros ministeriją dėl statuso suteikimo ;

- Kreipimasis į meno kūrėjų organizaciją – Lietuvos muzikų sąjungą.

Šis statusas – iš tiesų reikšmingas, nes leidžia profesionaliam kūrėjui būti nepriklausomu. Jis ne tik vienija bendraminčius, bet ir dovanoja reikalingą prieglobstį – suteikiama socialinė garantija, atleidžianti asmenį nuo privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokesčio.

Profesionalųjį meną atliekantis asmuo nebūtinai turi būti diplomuotas tos srities specialistas. Būtent dėl šios priežasties visi profesionaliąją muziką atliekantys „grynuoliai“ kūrėjai yra skatinami išdrįsti kreiptis į Lietuvos muzikų sąjungą dėl meno kūrėjo statuso suteikimo.

Lietuvos muzikų sąjunga. Kokia pagalba suteikiama profesionalųjį meną kuriančiam asmeniui?

Kaip ir minėta anksčiau, vienas iš meno kūrėjo statuso suteikimo būdų yra kreipimasis į Lietuvos muzikų sąjunga. Tai sąjunga, tęsianti 1936 m. įkurtos ir iki 1940 m. gyvavusios Lietuvių muzikų draugijos tradicijas. Šiandien LMS vienija 340 meno kūrėjo statusą turinčių žmonių, iš kurių nemažą dalį sudaro ir jauni kūrėjai.

Kodėl verta tapti šios sąjungos dalimi? Tai – profesionalų bendruomenė, todėl tie, kurie tampa šios organizacijos nariais, lieka profesionalais iki paskutinio atodūsio. Lietuvos Muzikų Sąjunga noriai bendradarbiauja su visais kūrėjais, kurie siekia užsibrėžtų tikslų profesinėje kelionėje ir nori atrasti prieglobstį – reikia tik išdrįsti kreiptis į šią organizaciją.

Tiesa, net jei jaunieji kūrėjai gali gauti reikalingą profesinį prieglobstį, tai neužtikrina šimtaprocentinės sėkmės – susidūrimas su begale įvairių kliūčių yra neišvengiamas. Lietuvos muzikų sąjunga nuo kitų panašaus tikslo vedamų organizacijų skiriasi tuo, kad šios sąjungos siekis yra įvertinti ne vien kūrėjo pasiekimus, o ir patį muzikinį procesą.

Ši organizacija taip pat užsiima ir kita visuomeniška ir reikšminga veikla. „Šiandienos kūrybinė organizacija – Lietuvos muzikų sąjunga <...> nuosekliai įvairiomis formomis plėtoja veiklą visoje Lietuvoje, remia muzikų kūrybinę iniciatyvą, telkia juos meninei ir švietėjiškai veiklai, jų veiklą propaguoja Lietuvoje ir užsienyje, meninės veiklos rezultatus fiksuoja istorijai.“ Ši organizacija taip pat suteikia pagalbą organizuojant koncertus ir leidžiant kompaktines plokšteles.

Profesionalioji muzika – žanras, kuris turi būti įvertinas. Meno kūrėjo statuso suteikimas yra iš tiesų reikšminga ir naudinga galimybė veržliam ir siekiančiam savo tikslų profesionaliosios muzikos kūrėjui. Mūsų šalyje šio žanro kūrėjai nepaliekami vieni – į pagalbą skuba ne tik Kultūros ministerija, bet ir Lietuvos muzikų sąjunga. Tai galimybė gauti profesinį prieglobstį ir tapti profesionalios bei visuomeniškai aktyvios bendruomenės dalimi.

________
PANAŠŪS STRAIPSNIAI
________